Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 176 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΕ
ΘΕΜΑ: Επίδομα 176 ευρώ και παραγραφή
Για μια ακόμη φορά τονίζουμε πως το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων κατά του Δημοσίου (2ετής ή 5ετής) μεταξύ των οποίων και η αξίωση για το επίδομα των 176 ευρώ, δεν έχει ξεκάθαρα οριστικοποιηθεί νομολογιακά. Και αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε υπέρ της 2ετούς παραγραφής, στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η 2ετήςς αυτή παραγραφή είναι αντίθετη σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα δικαίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ότι η απόφαση του ΑΕΔ δεν είναι δεσμευτική για τα Διοικητικά Δικαστήρια, όχι μόνο γιατί αφορά τις αξιώσεις κατά ν.π.δ.δ. και όχι κατά του Δημοσίου, αλλά και γιατί δεν έκρινε αν αντίκειται ή όχι η διάταξη του άρθρου 90του ν 2365/1995 που ορίζει τα η 2ετή παραγραφή όχι μόνο στο Σύνταγμα αλλά και κυρίως στο παραπάνω Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σημειώνεται δε ότι το ζήτημα αυτό εκκρεμεί προς κρίση και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πιστεύουμε δε και ελπίζουμε ότι τελικά δε μπορεί παρά να επικρατήσει η άποψη υπέρ της 5ετούς παραγραφής.
Με τη μέχρι στιγμής πάντως αβεβαιότητα αυτή και αν ληφθεί υπόψιν η χειρότερη εκδοχή της 2ετούς παραγραφής, που αρχίζει μάλιστα από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα(αφού πρόκειται για μηνιαία παροχή) τότε έχουμε τα εξής δεδομένα:
Α) Όσοι έχουν κάνει σχετική αγωγή διεκδίκησης του επιδόματος έχουν καλύψει την αξίωσή τους μέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής.
Β) Από όσο ξέρουμε οι περισσότερες αγωγές έχουν ασκηθεί τέλος του 2006 που σημαίνει ότι οι αξιώσεις π.χ. Ιανουαρίου 2007 παραγράφονταν τον αντίστοιχο μήνα 2009, εξ ου και το Δεκέμβριο 2008 υποβλήθηκαν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία ζητώντας το επίδομα, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια τη διακοπή της παραγραφής, και περαιτέρω δικαίωμα άσκησης άλλης αγωγής μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Γ) Εξυπακούεται επομένως πως όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ή όσοι έχουν κάνει άλλη αγωγή ή αίτηση και μέσα στο 2009, δε χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο τώρα, δεδομένου και του ότι δεύτερη αίτηση για την ίδια αιτία και για το ίδιο χρονικό διάστημα δε διακόπτει ξανά την παραγραφή.
Δ) Αν όμως κάποιοι δεν έχουν κάνει κάτι από τα παραπάνω, σκόπιμο κρίνεται έστω και τώρα αν μη τι άλλο, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία σχετική αίτηση και προσοχή –προσοχή οπωσδήποτε πρέπει να παίρνουν και αν φυλάσσουν αντίγραφο με τον αριθμό πρωτοκόλλου ,για να αποδειχθεί όταν χρειαστεί η διακοπή της παραγραφής.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου